NATSU-1_38x30_monoprint_2001_PELAVIN-EDITIONS.jpg

NATSU 1  38"x30"  monoprint  2001  Pelavin Editions